از آنجا که آبکاری به عنوان مرحله آخر تولید قطعات می باشد، راه اندازی خط آبکاری برای شرکت های تولیدی مخصوصاً تولید قطعات خودرو، تجهیزات نفت و گاز، قطعات نظامی بویژه قطعات شناور دریایی و غیره ضرورت دارد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که تعداد یا تیراژ قطعات بالا بوده و هزینه های حمل و نقل و آبکاری با شرکت ثانویه زیاد بوده و در نهایت قیمت تمام شده قطعه افزایش می یابد.

 

copper bath

خودکفایی شرکت های تولیدی به سیستم خط آبکاری در سایت داخلی منجر به صرفه جویی در زمان و صرفه جویی در هزینه های آبکاری می شود. در برخی مواد محاسبات نشان می دهد بازگشت سرمایه برای راه اندازی خط آبکاری کمتر از یک سال بوده است.

اجرای و طراحی خط آبکاری از جمله خدماتی است که شرکت آبکار عیار سنج آماده ارائه می باشد. طراحی خط آبکاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که بر اساس بازرسی تیم شرکت از سایت مربوطه بدست می آید. اطلاعاتی از قبیل:

  • جنس، نوع و ابعاد قطعه یا قطعات
  • نوع آبکاری
  • فضای کاری
  • تعداد و تیراژ قطعه یا قطعات
  • درجه اهمیت کیفیت آبکاری برای تعیین آبکاری گران یا ثابت
  • روش تولید قطعه (ریختگی، اتصالات جوشکاری، ماشینکاری و غیره) برای طراحی پیش عملیات آبکاری

 

با توجه به اطالاعات بدست آمده و بودجه اختصاص داده شده برای راه اندازی خط آبکاری طراحی ها آغاز می گردد.