پیش عملیات آبکاری به طور مشترک برای تمام قطعات لازم و ضروری است. فرایند پیش عملیات برای قطعات متفاوت است و از ۲ تا ۶ مرحله متقیر است که بصورت زیر تقسیم بندی می شوند:

۱- شستو شو و غبار زدایی

۲- چربی گیری

۳- اسید شویی

۴- فعال سازی

۵- خنثی سازی

۶- آبکاری

بسته به حساسیت ، جنس قطعه و نوع آبکاری ؛ پیش عملیات آبکاری تعیین می گردد.

به طور کلی سه مرحله در پیش عملیات آبکاری مشترک و مهم است که در تقیسم بندی بالا با رنگ قرمز مشخص شده است. در بسیاری از موارد فعال سازی قطعات در حین اسید شویی انجام می گیردد. بعنوان مثال، آبکاری قطعات فولادی به روش کروم سخت تنها با چربی زدایی در محلول قلیایی گرم و سپس اسید شویی در محلول اسید سولفوریک انجام می شود.

 

عیوب آبکاری

چسبندگی ضعیف ؛ تبله کردن ؛ پوسته پوسته شدن ؛ غیر یکنواختی آبکاری ؛ تخلخل پوشش ؛ سرعت آبکاری پایین ؛ عدم وجود پوشش ؛ ایجاد حباب شدید در حین آبکاری و غیره از جمله عیوب آبکاری می باشد. عیوب آبکاری ناشی از پارامترهای زیادی می تواند باشد. در اینجا این پارامترها را به دو دسته کلی تقسیم نموده ایم. این عوامل عبارت است از:

 

  • حمام آبکاری (تغییر pH حمام ؛ دما حمام ؛ تغییر غلظت حمام ؛ ورود چربی و آلودگی به حمام ؛ جریان کم یا زیاد ؛ فاصله آند تا قطعه ؛ خورده شدن آند ؛ ناپایداری حمام)

.

  • پیش عملیات نا مناسب (عدم چربی زدایی کامل ؛ اکسید برداری موضعی یا اکسید زدایی ناقص ؛ عدم فعال شدن سطح قطعه)

 

در مورد عیوب آبکاری احتمالات زیادی وجود دارد که بیشتر در بخش مواد آبکاری (حمام آبکاری) می باشد. در اینجا ما به عیوب ناشی از پیش عملیات می پردازیم. عدم چربی زدایی کامل تاثیر مستقیمی بر روی رنگ پوشش ؛ چسبندگی پوشش و عدم وجود پوشش می گذارد. برای رفع عیوب ناشی از چربی زدایی باید دمای محلول چربی زدایی را بالا نگه داشت و زمان چربی زدایی را افزایش داد.

عدم اکسید زدایی مناسب باعث بروز عیوب آبکاری متعددی شود که از جمله آن می توان به ایجاد حباب شدید در حین آبکاری و کثیف نمودن حمام آبکاری ؛ ایجاد تبله ؛ پوسته پوستگی سطح ؛ تخلخل پوشش کدر بودن سطح آبکاری اشاره کرد. برای حذف این عیوب باید زمان اسید شویی را بیشتر نمود. همچنین وجود تلاطم می تواند باعث افزایش یکنواختی اکسید زدایی شود و نهایتاً استفاده از اسید شویی با غلظت بیشتر منجر به اکسید برداری کامل می شود. شکل زیر پوشش ایجاد شده از دو محلول اسید شویی را نشان می دهد. پوشش ایجاد شده از محلول اسید شویی ABSAN-PP با یکنواختی براقیت بیشتر حاصل شده است.

 

اسید شویی آبکاری

 

پیشنهاد

محلول اسید شویی علاوه بر اکسید زدایی پوسته اکسیدی ، منجر به خوردگی سطح قطعه نیز می شود. سطح قطعات در مقیاس میکرومتر بر اثر خوردگی زبر می شود. از نظر اپتیکی، زبری سطح ایجاد نامنظمی در بازتاب طیف نور دارد. انعکاس نامنظم نور در اثر برخورد با جسم زبر ایجاد دید مات دارد و با کاهش ناهمواری سطح و یکنواخت کردن سطح انعکاس منظم طیف نوری بیشتر شده و جسم براقتر بنظر می رسد.

مواد اکسید زدایی گرید آبکاری محصول شرکت آبکار عیار سنج سپاهان با کد ABSAN-PP علاوه بر اکسید زدایی سریع و قوی قطعات آهنی (فولاد کم ، متوسط و آلیاژی) باعث کاهش زیری سطح قطعه نیز می شود. این مواد حاوی ترکیبات اسیدی با اسیدیته قوی می باشد که سرعت لایه برداری را زیاد می کند و در برابر سطح فلز فولاد بی اثر شده و باعث ایجاد خوردگی نمی شود. از مزایای این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- قدرت اکسید زدایی قوی

۲- سرعت لایه برداری بالا

۳- امکان استفاده مجدد (امکان شستوشوی ۱ تا ۱٫۵ متر مربع با ۳ لیتر مواد اسید زدا)

۴- قیمت ارزان

۵- براقیت پس از آبکاری

۶- عدم خوردگی سطح قعطه

۷- عدم ایحاد فیلم پاسیو روی سطح قطعه

۸- امکان

 

اسید شویی قبل از آبکاری

 مواد اسید شویی گرید آبکاری