مبانی و کنترل خوردگی

ویژه دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع در مقاطع کاردانی و کارشناسی

آشنایی مختصر و بنیادی دانشجویان با پدیده خوردگی، علل به وقوع آمدن آن و نیز تشخیص نوع خوردگی آن می باشد. در این درس دانشجویان رشته صنایع علاوه بر تعاریف و علل خوردگی، راه های جلوگیری و کنترل خوردگی را تشخیص و تعیین می نمایند. از آنجا که رشته صنایع در ارتباط با طراحی ساختار سازمان و کارخانه تولیدی می باشد؛ آگاهی از پدیده های غیر قابل پیشبینی برای تخمین عمر سازه از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا یک فایل منتاسب با سطح آگاهی دانشجویان این رشته قرار داده شده تا اطلاعات کلی از علم مهندسی خوردگی داده شود.

 

downalod-pdf

جلسات صوتی و فایل درس مهندسی خوردگی قابل دانلود است

فایلهای آموزشی درس مهندسی خوردگی

درس اول

خوردگی یکنواخت

soot.

جلسه دوم

خوردگی گالوانیکی

soot

.

.

جلسه سوم

خوردگی حفره ای

soot.

.

جلسه چهارم

خوردگی بین دانه ای

soot.

.

جلسه پنجم

خوردگی انتخابی

soot.

 .

.

جلسه ششم

خوردگی سایشی

soot.

جلسه هفتم

خوردگی تنشی

soot..

جلسه هشتم

خسارتهای هیدروژنی

soot.

.

جلسه نهم

خوردگی حبابی(کاویتاسیون)

soot.

.

جلسه دهم

الکتروشیمیایی خوردگی

soot

جهت آموزش تصویری مطالب یاد شده لطفا روی لینک کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحانی درس مبانی خوردگی ویژه دانشجویان کاردانی صنایع

نمونه سوالات امتحانی درس اصول خوردگی و اکسیداسیون ویژه کارشناسی متالورژی

 

 

نمرات پایان ترم ۹۸۲