فرم استخدام

نام (الزامی)

نام نام خانوادگی (الزامی)

کد ملی

تاریخ تولد (الزامی)

وضعیت تاهل (الزامی)
 مجرد متاهل

محل تحصیل (الزامی)

وضعیت نظام وظیفه (الزامی)
 انجام شده معاف شده مشمول

رشته تحصیلی (الزامی)

تخصص (الزامی)

مدرک تحصیلی

سابقه کار

واحد فعالیت مورد علاقه
 واحد تولید واحد آبکاری واحد تحقیقات و توسعه واحد فروش واحد توسعه بازار واحد حسابداری واحد خدمات و مطالبات

نوع همکاری (الزامی)

پست الکتریکی (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

آدرس محل سکونت (الزامی)

ارسال رزومه (الزامی) حداکثر 1.5 مگابایت

captcha