گالری عکس

نمونه قطعات آبکاری الکترولس نیکل

 

20160229_152849d

پوشش الکترولس نیکل فسفر بر روی چرخ دنده از جنس فولاد آلیاژی

.

.

.

Untitled-20

چرخ هواپیما از جنس آلیاژ آلومینیم آبکاری شده به روش الکترولس نیکل

قطعه آبکاری الکترولس

قطعه اتصال فولاد MO40 آبکاری شده به روش الکترولس نیکل

.

.

.

ENP

رینگ فولاد ویژه آبکاری شده به روش الکترولس نیکل

.

.

.

وان آبکاری الکترولس نیکل
وان آبکاری الکترولس نیکل