اصلاح ابعادی

یکی از مزیت های آبکاری الکترولس، توانایی تنظیم ابعاد به علت یکنواختی پوشش در تمام سطوح و حفرات می باشد. قطعات حساس که و پیچیده ای که بر اثر فرسایش، اشتباه ماشین کاری و به هر دلیل دیگر دچار تغییر ابعاد شده اند را می توان با آبکاری اصلاح نمود. سرعت پوشش دهی الکترولس نیکل بر اساس زمان آبکاری قابل کنترل است. در صورتی که دما و شارژ کننده ها بطور منظم کنترل شود، بدون نیاز به دستگاه اندازه گیری می توان مقدار پوشش را با دقت تقریبی  ۵ میکرون تشخیص داد. بر اساس مکانیزم رسوب این روش، آبکاری قطعات پیچیده با حفرات کمتر از ۱ میلیمتر وجود دارد.

 

همچنین در این روش امکان پوشش دهی موضعی در قسمت خاصی از قطعه وجود دارد. بدین صورت که محلول پوشش دهی در یک قسمت از پوشش تشکیل می گردد در حالیکه قسمت های دیگر بدون پوشش باقی می ماند. آبکاری موضعی یا Local plating با روش الکترولس به علت عدم وجود آند و جریان الکتریکی می تواند توسط روش الکترولس انجام گیرد.

در این روش قسمتهایی که نیاز به آبکاری ندارد را به وسیله رزین و چسب مقاوم به خرارت عایق کرده و قسمتهای دیگر را در محلول آبکاری قرار داده می شود. شکل زیر نمونه فلنچ پمپ فولاد زنگ نزن به روش آبکاری موضعی الکترولس را نشان می دهد.

فلنچ پمپ استیلی