پلاریزاسیون

آزمون خوردگی پلاریزاسیون تافل یکی از متداول ترین آزمون های ارزیابی مقاومت به خوردگی پوشش ها می باشد. در این آزمون جریان خوردگی و پتانسیل خوردگی مشخص شده و با محاسبه mpy سرعت خوردگی بدست می آید. آزمون پلاریزاسیون در محیط های مختلفی انجام می شود و یکی از محیطهای معروف مطابق استاندارد ASTM محیط ۳٫۵ درصد کلرید سدیم می باشد.

آزمون POTENTIODYNAMIC POLARIZATION بر اساس استاندارد ASTM-G5 برای پوشش الکترولس نیکل (ENP)، محصول شرکت آبکار عیار سنج سپاهان با کد محصول ABSAN-116 و محصول شرکت Schlotter با کد محصول SLOTONIP 70A  در محلول ۵/۳ درصد سدیم کلرید مطابق جدول ذیل انجام گرفت.

 

   SETUP DETAILS

Type

Area (cm2)

Reference electrode

Potential E0

(Volt) vs. OCP

Potential E1

(Volt) vs. (OCP)

Scan rate

(mV/s)

Step time

(s)

Balance time

(min)

Iron (st37)

۰٫۷۹

Ag,AgCl/KCl

۰٫۲-

۰٫۸

۱

۱

۶۰

.

.

.

مقایسه دو پوشش با آزمون پلاریزاسیون تافل

تافل

 RESULTS

SAMPLE

βa (mV)

βc (mV)

icorr

Ecorr

ABSAN-116

۱۴۴

۱۱۴

۴٫۳۷E-07

۰٫۳۰۹-

SLOTONIP-70A

۱۷۰

۲۲۵

۴٫۹۹E-06

۰٫۱۸۳-

 

 

جهت دریافت تاییدیه لینک زیر را کلیک کنید

downalod-pdf