مه پاش نمک

یکی از مهمترین آزمون های کنترل کیفی پوشش ها به ویژه پوشش های مقاوم به خوردگی مطرح است، خوردگی مه پاش نمک “Salt Spray” می باشد. پوشش الکترولس نیکل از آنجا که به عنوان پوشش مقاوم به خوردگی شناخته می شود در برابر محیط خورنده مقاومت خوبی نشان می دهد.

مواد آبکاری الکترولس تولید شده شرکت آبکار عیار سنج سپاهان با کد محصول ABSAN-116 با مقاومت به خوردگی بالا در برابر خوردگی مه پاش نمک مورد بررسی قرار گرفته است.آزمون SALT SPRAY بر اساس استاندارد ASTM-B368 (CASS)1 برای پوشش الکترولس نیکل (ENP)، محصول شرکت آبکار عیار سنج سپاهان با کد محصول ABSAN-116 و محصول شرکت Schlotter با کد محصول SLOTONIP 70A به مدت ۴۸ ساعت در دستگاه و ۴۸ ساعت در اتمسفر انجام گرفت. نتایج آزمون بر اساس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI 10315 مورد بررسی قرار گرفته است و به شرح ذیل اعلام می‌شود.

 

SAMPELS

Weight loss

(g/m2)

amounts of stain*

(Numbers)

Blistering

(Numbers)

۵۹

۲۱

None

۴۵

۱۶

None

 

Schlotter

اشلوتر قبل از شستوشو.

اشلوتر بعد از شستوشو.

.

.

 

.

.

.

آبکار عیار سنج سپاهان

آبکار عیار سنج قبل از شستوشو.

آبکار عیار سنج بعد از شستوشو.

.

جهت دریافت تاییدیه لینک زیر را کلیک کنید

downalod-pdf

.

نمونه های دیسکی.

40 میکرون قبل از شستوشو40 میکرون بعد از شستوشو

.

.

.

..

..

.

.

.

.

20 میکرون قبل از شستوشو20 میکرون بعد از شستوشو

جهت دریافت تاییدیه لینک زیر را کلیک کنید

downalod-pdf