مواد غلیظ کنسانتره شیشه شویی شرکت آبکار عیار سنج با کد ABSAN-GC حاوی ۱۲۰ میلی لیتر مایع می باشد که با ۱۵ لیتر آب رقیق شده و مورد استفاده در صنعت شستوشو شیشه به ویژه در کارواش می باشد.

لکه بری

مرقون بصرفه

قیمت مناسب

قدرت پاک کنندگی بالا

عدم ایجاد کف روی شیشه

از جمله مزیتهای این محصول ویژه می باشد.