مشاوره مهندسی

Consultation

 

قطعات صنعتی تحت تاثیر شرایط محیطی و در حین کار مورد تنش و نهایتا اضمحلال قرار می گیرد. بنابراین عمر مفید قطعات بر اساس شرایط محیطی قابل پیشبینی است؛ و البته قابل کنترل.

یکی از روشهای موثر در کنترل عمر قطعه صنعتی پوشش دهی است. از آنجا که امروزه تعداد ورشهای پوشش دهی در صنعت افزایش یافته است و کاربرد متفاوتی پیدا کرده است، انتخاب روش پوشش دهی برای قطعه مورد نظر نیاز به تخصص دارد. به عبارت دیگر، نیاز یک قطعه به پوشش بستگی به نوع شرایط و تاثیرات محیطی دارد. این شرایط می تواند خوردگی شیمیایی، سایش، کاویتاسیون، خوردگی تنشی و غیره باشد. انتخاب نوع پوشش مثل روش های آبکاری، پوشش تبدیلی، پاشش حرارتی، رنگ، پوشش کامپوزینی، پوشش با فناوری نانو و غیره در افزایش راندمان و عمر قطعه می تواند تا ۲۰ برابر نقش داشته باشد.

شرکت آبکار عیار سنج با داشتن نیروهای متخصص در زمینه مشاوره و راهنمایی و حتی آموزش آبکاری و تایین منابع همکار، کمک به ارتقا سطح کیفیت محصولات شما می کند. یکی از مهمترین نکات در انتخاب مشاوره، مرقون به صرفه بودن نوع آبکاری با توجه به ارزش قطعه، هزینه تولید و کاربرد قطعه مورد نظر است.