روش تحقیق

در عصرحاضر یعنی دوران علم، تخصص و تحقیق، پیشرفت جوامع بشری در گرو آموزش و پژوهش است. بهتر شدن محصولات صنعتی ، بهینه سازی روش ها در تمامی زمینه های علمی و فنی در سایه پژوهش امکان پذیر شده است. پژوهش اکنون یک شاخص مهم جوامع بشری است که روز به روز اهمیت آن افزوده می شود.

برای انجام هر کاری روش یا رویه ای لازم است که بدون عمل به آن روش، هدف برآورده نمی شود. تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نیست و به علت طبیعت خاص آن که فعالیتی منظم و در مرزهای دانش و فناوری است روش تحقیق بسیار اساسی می نماید و آنهایی که با تحقیق در گیرند یا باید آن را بدانند و به کار ببرند و یا آن را از طریق تجربه بیاموزند.

در زیر فایل آشنایی مختصری در مورد تحقیق و انواع تحقیق آورده شده است و گریزی به شیوه نوشتن مقاله علمی و اصول و چارچوب آن شده است. لطفا برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

downalod-pdf