مواد آبکاری الکترولس

آبکاری (پوشش دهی در فاز مایع) به دو دسته کلی تقسیم می شود.

۱- اعمال جریان DC

۲- بدون اعمال جریان الکتریکی

الکترولس

فرآيند الكترولس روشی است که بدون اعمال جريان خارجي صورت مي گيرد و الكترون مورد نياز از تخليه يونه از واكنش شيميايي بدست مي آيد. در اين شرايط فلز و عامل احياء در حضور يك كاتاليزور با هم واكنش مي دهند و حتماً بايد زير لايه مورد استفاده فعال باشد كه در غير اين صورت از يك كاتاليزور مناسب برای رسوب پوشش باید استفاده شود. آبكاري الكترولس را تحت عنوان آبكاري خود كاتاليتكي نيز مي نامند، زيرا قابليت تشكيل بر روي فلزات و موادي كه از نظر كاتاليتي فعال هستند را دارد.

در حالت الكترولس پوشش موجود كاملاً يكنواخت بوده وسرعت پوشش دهي در تمامي نقاط سطح يكسان مي باشد. ولي در حالت اعمال جريان به علت بالا بودن چگالي جريان در نقاط نوك تيز پوشش در بعضي نقاط با سرعت بالاتري رسوب مي كند و بعضي نقاط اصلاً پوشش نمي گيرد.

این روش توانایی پوشش دهی فلزات نیکل ، مس ، کروم ، طلا و نقره را بر روی کلیه سطوح فلزی و پلاستیکی دارد.

در کل می توان الکترولس را به صورت زیر تعریف کرد.

“پوشش دهی بدون نیاز به آند و اعمال جریان الکتریکی