محلول زنگ بر (فروکلین) در دمای محیط

محلول زنگ بر (فروکلین) در دمای محیط

سازه های صنعتی و خانگی، خطوط لوله و بسیاری از تجهیزات صنعتی و غیر صنعتی  بر اثر مجاورت در اتمسفر و یا محیط خورنده دچار اکسید شدگی و اصطلاحاً زنگ گرفتگی می شود. این لایه ها می تواند در محیط آبی نیز تشکیل هیدروکسیدهای فلزی و ترکیباتی از این قبیل ایجاد شود. بهرحال این لایه ها باعث تخلخل و خوردگی بیشتر می شود و در خطوط لوله می تواند باعث ایجاد محیط مرده در بین لاله های اکسیدی شده و خوردگی موضعی (خوردگی حفره ای) را ایجاد نماید و باعث انهدام خط گردد.

 

.

راه حل

یکی از راه های حدف لایه های ناخواسته، استفاده از اسید می باشد. اسید ها فیلم های اکسیدی و زنگی را در خود حل می کند ولی مشکل استفاده از اسیدها آن است که پس از حذف لایه اکسیدی به سطح فلز حمله کرده و باعث تخریب آن می شود. در ثانی، اسیدها به طور منظم و یک پارچه کثیفی و آلودگی را حل نمی کند. در واقع حل کردن اکسید ها ببا تغییر نوع اکسید و تراکم آنها بستگی دارد.

.

موارد استفاده

این محصول برای تمیز کردن خط لوله با ابعاد طولانی و نیز مخازن عظیم ، لوله های انتقال ، مجرای ورود و خروج آب سیرکوله ، ستون خنک کننده با سیستم بسته و هر قطعه یا سازه قطعات صنعتی که در معرض خوردگی یکنواخت و لایه های ضخیم اکسیدی ، هیدروکسیدی و زنگ قرار گرفته باشد در دمای محیط به روش قوطه وری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

.

معرفی محصول (ABSAN-PC)

حذف لایه اکسیدی با مواد خاص به نام فرو کلین (Pro-clean) امکان پذیر است. این مواد با قابلیت حذف لایه اکسیدی در زمان کوتاه بدون آسیب رساندن به زیرلایه برای اسید شویی انواع گرفتگی لوله ، اتصالات ، قطعات صنعتی با حجم بزرگ معرفی می شود. شرکت آبکار عیار سنج سپاهان با داشتن محصول تمیز کننده (ABSAN-PC) قوی توانایی حذف جرم های سنگین را از روی سطوح دارد. این محصول در دمای محیط عمل کرده و بسته به حجم جرم اکسیدی از ۲ ساعت تا ۲۴ ساعت قابلیت تمیز کردن دارد. نمونه قطعات مورد استفاده در زیر آورده شده است.

 

pip.

.

IMG_20160114_102015d

 

نکات ایمنی

به دلیل وجود ترکیبات خطرناک مثل اسیدها و حلال های صنعتی در ترکیبات محصول فوق، استفاده از ماسک و دستکش لازم و ضروری است. در صورت پاشیدن مواد بر روی پوست سریعا قسمت مورد نظر را در زیر شیر آب سرد گرفته و سپس با آب و شوینده بشویید. افزایش دما در استفاده از مواد فوق نیز منجر به متصاعد شدن بخار گشته و استفاده از هود و خروج آن از فضای کارگاه الزامی می باشد.

 

bilet