محلول زنگ بر (فروکلین) در دمای بالا

قطعات صنعتی بر اثر مجاورت در اتمسفر و یا محیط خورنده دچار اکسید شدگی و اصطلاحاً زنگ گرفتگی می شود. این لایه ها می تواند در محیط آبی نیز تشکیل هیدروکسیدهای فلزی و ترکیباتی از این قبیل ایجاد شود. بهرحال این لایه ها باعث تخلخل و خوردگی بیشتر شده و در بسیار از موارد عملکرد قطعه تحت تاثیر قرار می گیرد. به عنوان مثال در پیچ ها باعث عدم باز و بسته شدن مهره می شود.

راه حل

یکی از راه های حدف لایه های ناخواسته، استفاده از اسید می باشد. اسید ها فیلم های اکسیدی و زنگی را در خود حل می کند ولی مشکل استفاده از اسیدها آن است که پس از حذف لایه اکسیدی به سطح فلز (قطعه) حمله کرده و باعث تخریب آن می شود. در ثانی، اسیدها به طور منظم و یک پارچه کثیفی و آلودگی را حل نمی کند. در واقع حل کردن اکسید ها ببا تغییر نوع اکسید و تراکم آنها بستگی دارد.

 

موارد استفاده

این محصول برای تمیز کردن قطعات با ابعاد کوچک و نیز قطعات صنعتی با قابل جدا شدن از سازه اصلی به منظور قرار گیری در ظرف به روش قوطه وری که بتوان دمای آن را بالا برد.

 

معرفی محصول (ABSAN-PH)

حذف لایه اکسیدی با مواد خاص به نام فرو کلین (Pro-clean) امکان پذیر است. این مواد با قابلیت حذف لایه اکسیدی در زمان کوتاه بدون آسیب رساندن به زیرلایه برای اسید شویی انواع قطعات لوله ها، اتصالات، پیچ و مهره ها و غیره معرفی می شود. شرکت آبکار عیار سنج سپاهان با داشتن محصول تمیز کننده (ABSAN-PH) قوی توانایی حذف جرم های سنگین را از روی سطوح دارد. این محصول در دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد عمل کرده و بسته به حجم جرم اکسیدی از ۵ تا ۲۰ دقیقه قابلیت تمیز کردن دارد. نمونه قطعات مورد استفاده در زیر آورده شده است.

.

pro-clean.

.

pro-clean2.

.

pro-clean3.

.

pro-clean4

نمونه کاربرد

لوله انتقال آب در سیستم موتور خانه های خانگی عموما بر اثر محصولات خوردگی دچار گرفتگی می شوند. این گرفتگی، فشار آب را کم کرده و افت فشار را در مجموعه پدید می آورد. اگر چه خوردگی خط لوله آب خطر سوراخ و نشت را کاهش می دهد ولی منجر به مزه دار کردن آب و کاهش فشار و کاهش کارایی سیستم گرمایشی ساختمان می گردد. جرم های بوجود آمده در اثر فرایند خوردگی بوجود آمده و معمولا اکسیدی و یا گچی می باشند. تشخیص نوع جرم توسط رنگ آن امکان پذیر است. معمولاً جرم سفید یا شیری رنگ نشان رسوبات گچی می باشد که بر اثر رسوب املاح درون آب بوجود می آید و جرم قهوه ای رنگ نشان از رسوبات اکسیدی می باشد که ناشی از فرایند خوردگی می باشد. در شکل زیر جرم های اکسیدی بوجود آمده در مقطع یک خط لوله آب در سیستم سوفاژخانه شهری را نشان می دهد.

20160121_121908

برای تمیز نمودن خط لوله از محلول ABSAN-PH در دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد استفاده شده است. محلول تمیز کننده را در داخل موتور خانه ریخته و با پمپاژ در کل خط به مدت ۲۰ دقیقه کلیه جرمهای اکسیدی در محلول حل شده و سپس تخلیه انجام می شود. از جمله بر تری محلول ABSAN-PH نسبت به سایر محصولات مشابه، عدم حمله محلول تمیز کننده به خط لوله حتی پس از حذف کامل جرم ها می باشد. در واقع مواد تمیز کننده به گونه ای طراحی شده اند که به جرم های اکسیدی یا گچی داخل لوله حمله کرده و آنها را کمتر از ۳۰ دقیقه حل کرده و پس از حذف کامل هیچ گونه آسیبی به لوله نمی زنند. شکل زیر مقطع خط لوله انتقال آب در سیستم گرمایشی را نشان می دهد که پس از شستوشو دچار خوردگی نشده است. زبری های داخل لوله ناشی از فرایند خوردگی و تشکیل اکسیدهای لوله می باشد که پس از شستوشو مشخص شده است.

 

اسید شویی

نکات ایمنی

به دلیل وجود ترکیبات خطرناک مثل اسیدها و حلال های صنعتی در ترکیبات محصول فوق، استفاده از ماسک و دستکش لازم و ضروری است. در صورت پاشیدن مواد بر روی پوست سریعا قسمت مورد نظر را در زیر شیر آب سرد گرفته و سپس با آب و شوینده بشویید. افزایش دما در استفاده از مواد فوق نیز منجر به متصاعد شدن بخار گشته و استفاده از هود و خروج آن از فضای کارگاه الزامی می باشد.